Гідрохаус


Реалізовані методологічні підходи

Для розрахунків ми побудували оціночну модель, в межах якої Товари, імпортовані в Операціях використовуються після реалізації / використання для комплектації товарних залишків на початок періоду (за методом FIFO). В ході аналізу встановлено, що собівартість окремих товарів при реалізації була нижчою від вартості поставки, оскільки використаний нами підхід відрізняється від фактичного обліку Платника податків (методу середньозваженої собівартості). Тому ми застосували додаткові коригування у моделі, забезпечивши перерахунок собівартості таким чином, щоб закупівельна ціна (яка дорівнює собівартості мінус додаткові витрати) була не менше фактичної.


Виконані проекти

Відображаються усі з 2 результатів