Довідка щодо регуляторних вимог з трансфертного ціноутворення

Загальна інформація

Якщо компанія здійснює зовнішньоекономічну діяльність (експортні або імпортні операції) ¹ , в певних випадках, відповідно до вимог Податкового кодексу (ПКУ, це передбачено ст. 39 ² або пп.140.5.4.³ / пп. 140.5.5-1 / пп. 140.5.6.⁴ ПКУ) вони повинні готувати аналітичні документи для обґрунтування рівня цін в таких операціях та подавати їх до Державної податкової служби (ДПС) за певним графіком або на запит; у випадку неподання передбачені суттєві штрафи (або донарахування податкових зобов’язань).

 

¹ В одному з випадків пп. 140.5.4. передбачає також операції з резидентом-неприбутковою організацією або бюджетною установою, занесеною до відповідного реєстру.

² Стаття 39 ПКУ описує вимоги до компаній, які займаються міжнародною торгівлею, щодо необхідності обґрунтування цін таких операцій в певних випадках.

³ Пп. 140.5.4. ПКУ описує вимоги до компаній, які займаються імпортом товарів або послуг з низькоподаткових юрисдикцій та від компаній з організаційно-правовими формами, звільненими від оподаткування податком на прибуток.

⁴ Пп. 140.5.6. ПКУ описує вимоги до компаній, які сплачували роялті на користь нерезидентів у звітному році.

 

Випадки, коли необхідно готувати документи

Компанії потрапляють під регуляцію у таких випадках:

 

  Стаття 39 ПКУ пп.140.5.4. / 140.5.5-1 / 140.5.6. ПКУ
Вартісні критерії (обидва)    
Сума операцій з контрагентом за звітний рік 10 млн. грн. (з 2017 р.) Будь-яка
Виручка компанії за звітний рік 150 млн. грн. (з 2017 р., окрім постійних представництв нерезидентів) Понад 20 млн. грн. (пп.131.1-2019 рік )
Понад 40 млн.грн
(пп.131.1.2-2020 рік )
Якісні критерії (будь-який)    
Експорт в країни з низькою ставкою податку на прибуток (Кіпр, Молдова тощо) + (з 2015 р.) + (з 23.05.2020)
Імпорт з країн з низькою ставкою податку на прибуток (Кіпр, Молдова тощо) + (з 2015 р.) + (з 2015 р.)
Експорт контрагенту-нерезиденту, який має ОПФ ⁵, звільнену від оподаткування податком на прибуток + (з 27.07.2017 р.) + (з 23.05.2020)
Імпорт від контрагента, який має ОПФ, звільнену від оподаткування податком на прибуток + (з 27.07.2017 р.) + (з 2018 р.)
Сплата роялті на користь контрагента-нерезидента – (окрім випадків, коли виконується будь-який інший якісний критерій) +
Інші операції з контрагентом-нерезидентом, який знаходиться в низькоподатковій юрисдикції або має ОПФ, звільнену від оподаткування податком на прибуток ⁶ +
Операції з пов’язаними особами-нерезидентами +
Операції за договором комісії з нерезидентом +
Операції з резидентом – неприбутковою організацією або бюджетною установою +

⁵ Організаційно-правова форма.

⁶ Такі операції можуть включати операції із статутним капіталом, кредити / позики, облігації тощо.

Відповідно до ПКУ:

39.4.3. Платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період.

39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті. Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті.

Документ з обґрунтуванням рівня ціни в операціях надається на запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з моменту отримання запиту. Це регулюється п. 73.3. ПКУ.

З урахуванням норми п. 44.3 ст. 44 ПКУ зберігання платником податків документації з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період здійснюється протягом не менш як 2555 днів з дня подання звіту про контрольовані операції для складення якого використовуються зазначені документи, а в разі його неподання — з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такого звіту.

Строки давності

ДПС може ініціювати перевірку з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки” протягом 7 років з моменту граничного строку подання декларації з податку на прибуток за відповідний звітний рік:

Звітний рік граничний строк подання декларації граничний строк початку перевірки
2013 03.03.2014 01.03.2021
2014 02.03.2015 28.02.2022
2015 09.02.2016 07.02.2023
2016 09.02.2017 08.02.2024
2017 01.03.2018 07.02.2025
2018 01.03.2019 09.02.2026
2019 02.03.2020 08.02.2027