Контроль ДПС в межах ТЦУ

Довідка щодо інструментів та процедур контролю ДПС щодо трансфертного ціноутворення та для операцій, які підпадають під регулювання пп. 140.5.4. / 140.5.6. ПКУ.

Щодо перевірок контрольованих операцій та операцій, які підпадають під вимоги пп. 140.5.4. / 140.5.6. порядок такий.

 1. Контрольовані операції

Контроль ДПС здійснюється таким чином:

 1. моніторинг контрольованих операцій,
  1. опитування з питань трансфертного ціноутворення;
  1. проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”.
  1. Моніторинг контрольованих операцій

Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій визначено Наказом Мінфіну від 14.08.2015 № 706.

В межах моніторингу ДПС:

 • Перевіряє подані звіти про контрольовані операції;
 • Перевіряє документацію з трансфертного ціноутворення;
 • Аналізує зовнішні джерела даних (котирування для біржових товарів, дані Митної Служби по експорту-імпорту, дані декларацій з ПДВ платників податків);
 • Аналізує інформацію, отриману відповідно до статті 73 ПКУ.

При здійсненні первинного аналізу ДПС може звернутись до платника податків із запитом про надання інформації відповідно до п. 73.3 ПКУ. Запит про надання інформації надсилається відповідно до Статті 42 ПКУ. На відповідь платник податків має 15 робочих днів.

Типовими запитами в межах первинного аналізу від ДПС відповідно до п. 73.3 ПКУ є такі:

 • Надати функціональний аналіз контрольованих операцій;
 • Надати обґрунтування вибору методу економічного аналізу;
 • Надати реєстр зіставних операцій;
 • Надати опис проведеного економічного аналізу (аналізу відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»);
 • Надати опис джерел даних для вибору зіставних операцій.

Документацію з ТЦУ відповідно до пп. 39.4.4 ПКУ може запитати в таких випадках:

 • за підсумком первинного аналізу;
 • за підсумком аналізу звіту про контрольовані операції.

При отриманні запиту Платник податків має 30 календарних днів на відповідь. Якщо надана документація не відповідає вимогам пп. 39.4.6. щодо наповнення або містить неналежний економічний аналіз (виконаний з помилками або за некоректним методом), ДПС надасть зауваження і у платника податків буде 30 днів на коригування документації. У випадку, якщо відкоригована документація не відповідає вимогам Стаття 39 ПКУ, контролюючий орган надсилає повідомлення-рішення зі штрафом в сумі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на початок звітного періоду. Сплата цього штрафу не звільняє Платника податків від необхідності скласти документацію з ТЦУ.

За результатами запиту пояснень або документації з ТЦУ ДПС може призначити документальну позапланову перевірку (якщо є підозри щодо порушень, не подано вчасно документацію або вона містить помилки). У випадку неподання документації з ТЦУ в строк документальна позапланова перевірка проводиться обов’язково.

Документацію може витребувати виключно центральний орган ДПС.

За результатами розгляду документації з ТЦУ ДПС може:

 • зробити запит щодо уточнення документації (приведення її до вимог Статті 39 ПКУ);
 • призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”.
  • Опитування з питань трансфертного ціноутворення

Порядок опитування з питань трансфертного ціноутворення визначено Наказом Мінфіну від 14.08.2015 № 706

Опитування посадових осіб платника податків з питань трансфертного ціноутворення проводиться в таких випадках:

 • Під час аналізу поданого звіту про контрольовані операції;
 • При проведенні перевірки платника податків.

Для опитування відповідна посадова особа запрошується до контролюючого органу або воно проводиться на території платника податків під час перевірки. Відповідній посадовій особі може вручатись попередній перелік питань.

В межах поточної практики, опитування – непоширений інструмент контролю.

 1. Перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”

Порядок проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки” затверджено Наказом Мінфіну від 14.08.2015 № 706.

Підстави для перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”:

 • подання платником податків звіту про контрольовані операції;
 • надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення;
 • неподання платником податків звіту про контрольовані операції;
 • неподання платником податків документації з трансфертного ціноутворення;
 • подання з порушенням вимог п. 39.4 ПКУ звіту про контрольовані операції;
 • подання з порушенням вимог п. 39.4 ПКУ документації з трансфертного ціноутворення;
 • в результаті проведення моніторингу контрольованих операцій (при виявленні невідповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” або інших порушень в звіті або документації);
 • якщо є документальні підтвердження невідповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки”.

Надання платником податків документів, пов’язаних з предметом перевірки, відбувається згідно з вимогами пунктів 85.2 і 85.3 статті 85 цього Кодексу протягом 10 робочих днів з дати початку перевірки. Додаткові документи надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту.

 • Операції, які підпадають під регуляцію пп. 140.5.4. ПКУ

Порядок контролю за такими операціями визначено роз’ясненням ДПС «Порядок надання документації платниками податків для підтвердження цін, визначених за принципом «витягнутої руки».

Обґрунтування, що операція не є контрольованою та сума витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, надається на запит контролюючого органу, під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату.

Таким чином, це обґрунтування надається в таких випадках:

 • на запит ДПС про надання інформації відповідно до п. 73.3 ПКУ;
 • при проведенні документальної планової перевірки;
 • при проведенні документальної позапланової перевірки.

При отриманні запиту відповідно до п. 73.3 ПКУ, на відповідь платник податків має 15 робочих днів. При ненаданні обґрунтування на запит, ДПС може призначити документальну позапланову перевірку, за результатами якої може дорахувати податки та штрафи і пеню за несвоєчасно сплачені податкові зобов’язання.

При отриманні запиту в межах перевірки платник податків повинен надати інформацію, пов’язану з предметом перевірки з моменту запиту до кінця перевірки. На відповідь може бути навіть 1 день.

 • Строки проведення перевірок:

Виїзні документальні перевірки (планові, Стаття 82 ПКУ):

 • Великі платники податків: 30 робочих днів, можливе продовження до 45 робочих днів;
 • суб’єкти малого підприємництва – 10 робочих днів, можливе продовження до 15 робочих днів;
 • інші платники податків – 20 робочих днів, можливе продовження до 30 робочих днів.

Виїзні документальні перевірки (позапланові, Стаття 82 ПКУ):

 • Великі платники податків: 15 робочих днів, можливе продовження до 25 робочих днів;
 • суб’єкти малого підприємництва – 5 робочих днів, можливе продовження до 7 робочих днів;
 • інші платники податків – 10 робочих днів, можливе продовження до 15 робочих днів.

Перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки” (пп. 34.: