Документацію з ТЦУ можна не актуалізувати відповідно до чинних вимог ПКУ!

ДПС здійснила квантовий стрибок у своїй свідомості стосовно інтерпретації вимог Податкового кодексу України (ПКУ) в частині наповнення документації з трансфертного ціноутворення.

Відповідно до Листа ДФС від 31.01.2018 р. № 365/6/99-99-15-02-02-15/ІПК норма, на яку орієнтувались всі консультанти на ринку, звучала так:

… документація з трансфертного ціноутворення щодо таких контрольованих операцій має містити інформацію відповідно до вимог пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, чинних на момент направлення запиту платнику податків.

Ця вимога, очевидно не відповідала вимогам ПКУ, оскільки Кодекс чітко зазначає (в пп. 39.4.3.):

Платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період

і нічого не говорить про те, що документацію також потрібно актуалізувати.

Також, як відомо, відповідно до статті 58 Конституції України, закони не мають зворотної дії в часі (хоча відповідно до тлумачень Конституційного Суду України

положення частини першої статті 58 Конституції України про  зворотну  дію  в часі  законів  та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб

а щодо юридичних осіб

надання  зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті).

Роз’яснення ДПС не є нормативно-правовими актами, тому не можуть закріпити принцип зворотності дії в часі вимог пп. 39.4.6. ПКУ в частині наповнення документації, яку вимагає трансфертне ціноутворення, при зміні цих вимог.

З плином часу позиція ДПС еволюціонувала і тепер відповідає духу 39 статті ПКУ та баченню Конституційного Суду України (відповідно до узагальнюючої податкової консультації, затвердженої Наказом Мінфіну від 08.02.2021 р. №67):

… вимоги щодо обґрунтування у документації економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети, прямо включені Законом № 466 до підпункту 39.4.6 … Кодексу в редакції Закону № 466, мають в обов’язковому порядку дотримуватися платниками податків при складенні документації з трансфертного ціноутворення починаючи з 2020 звітного року.

Також:

Щодо документації з трансфертного ціноутворення за періоди до 2020 року, яка вже складена платником податку і зберігається ним згідно із вимогами підпункту 39.4.3 … Кодексу до моменту одержання запиту про її подання контролюючому органу, платник податків може за власною ініціативою включити до такої документації обґрунтування економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети в обсязі, визначеному підпунктом 39.4.6 … Кодексу.

Таким чином, робимо висновок, що все-таки Податковий кодекс не має зворотної дії в часі (принаймні в частині 39 статті, оскільки там це прямо не зазначено) і нові розділи до документації з ТЦУ необхідно включати за звітний рік, якщо відповідна норма з’явилась в пп. 39.4.6 ПКУ з початку або протягом відповідного звітного року.

Більше інформації про податкові консультації тут.